Conținutul se încarcă...

Interpelare – Evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, potențiale resurse pierdute pentru bugetele naționale și bugetul UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-004736/2020 adresată Comisiei

Articolul 138 din Regulamentul de procedură

Carmen Avram (S&D)

Subiect:  Evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, potențiale resurse pierdute pentru bugetele naționale și bugetul UE, evaluate a se încadra între 50-70 miliarde EUR și 160-190 miliarde EUR – acțiunile UE

Potrivit unui studiu al Parlamentului, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, provoacă bugetelor naționale și bugetului UE pierderi potențiale încadrate între 50-70 miliarde EUR și 160-190 miliarde EUR [1] .

Uniunea și statele membre au, deci, interesul de a încerca să intensifice combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale [2] și a planificării fiscale agresive, în special pentru a contribui la redresarea economică a Uniunii, a finanța obiectivele ambițioase ale Pactului verde și a mobiliza resursele necesare pentru a finanța tranziția sustenabilă și justă.

În temeiul articolului 116 din TFUE, anumite regimuri fiscale naționale competitive ar putea fi considerate denaturări ale pieței unice [3] .

  1. Este Comisia de acord cu aceste cifre și, în caz contrar, ar putea ea prezenta cea mai recentă estimare a sa privind resursele pierdute din cauza evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale?
  2. Va stabili Comisia criterii de evaluare a statelor membre, fapt ce ar duce la redactarea unei „liste negre” a statelor membre ale UE care înlesnesc evitarea obligațiilor fiscale [4] , și va elabora ea planuri obligatorii de conformare fiscală pentru statele membre respective?
  3. Este Comisia de acord cu ideea că statele membre care sunt acuzate că înlesnesc evitarea obligațiilor fiscale ar trebui să aplice o rată de impozitare minimă efectivă de 18 % asupra tuturor profiturilor generate la nivelul statelor membre, inclusiv a profiturilor transferate către paradisuri fiscale prin intermediul veniturilor pasive, cum ar fi plățile de dobânzi și redevențe?

E-004736/2020
Răspuns oferit de dl Gentiloni în numele Comisiei Europene
(11.11.2020)

Estimarea evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale este dificilă din cauza naturii acestor fenomene. Două studii recente din 2018 estimează că pierderile de venituri din UE cauzate de evaziunea fiscală practicată de întreprinderile multinaționale se situează între 36 și 37 de miliarde EUR pentru anul 2016 [1]. Veniturile UE pierdute din cauza evaziunii fiscale internaționale au fost estimate recent la 46 de miliarde EUR pentru 2016 [2]. Deficitul de încasare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în UE este estimat la 140 de miliarde EUR în 2018 [3], iar din această sumă se estimează că frauda transfrontalieră în domeniul TVA la nivelul UE reprezintă aproximativ 50 de miliarde EUR pe an [4]. Ar trebui remarcat faptul că deficitul de încasare a TVA va crește probabil ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19, având în vedere că acest deficit include și neplata din cauza cazurilor de insolvență și a falimentelor.

Statele membre sunt invitate să aplice aceleași standarde[5] față de țările terțe în cadrul procesului de listare al UE[6] și, în cadrul semestrului european, șase state membre[7] au primit, la 20 iulie 2020, o recomandare [8] de îmbunătățire a luptei împotriva practicilor de planificare fiscală agresivă. Această chestiune a fost, de asemenea, subliniată în orientările recent emise adresate statelor membre cu privire la planurile lor de redresare și reziliență [9].

Comisia consideră că profiturile realizate de marile grupuri multinaționale trebuie să fie impozitate în mod suficient în fiecare jurisdicție în care aceste grupuri își desfășoară activitatea. Comisia participă activ la discuțiile internaționale care au loc în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind reforma cadrului de impozitare a societăților. Rata de impozitare minimă efectivă nu a fost încă convenită, iar ceea ce reprezintă o rată adecvată va depinde, într-o anumită măsură, de conceperea soluției adoptate prin consens. Comisia consideră că soluția cea mai adecvată este consensul la nivel mondial. Cu toate acestea, Comisia a precizat că, în cazul în care nu se ajunge la un acord la nivel mondial, UE ar trebui să ia măsuri.

[5] Acest lucru se realizează prin examinarea conformității statelor membre cu legislația UE relevantă (de exemplu, Directiva privind cooperarea administrativă și Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale) și prin activitatea Grupului de lucru pentru codul de conduită în ceea ce privește regimurile fiscale potențial preferențiale.

[6] Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, respectiv jurisdicțiile care figurează în anexa I la concluziile relevante ale Consiliului. Lista este actualizată periodic: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en

[7] Cipru, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Malta și Țările de Jos.

Distribuie:
Cele mai citite:
Summitul de la Bruxelles s-a terminat, România a pierdut.