Conținutul se încarcă...

Comisia Europeană răspunde interpelării cu privire la situația lucrătorilor agricoli sezonieri

Situația critică a lucrătorilor agricoli sezonieri din UE

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-003647/2020/rev.1 adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Carmen Avram (S&D)

Subiect: Situația critică a lucrătorilor agricoli sezonieri din UE – aplicarea integrală a orientărilor privind libera circulație a lucrătorilor de importanță critică în perioada epidemiei de COVID-19

Comisia și-a publicat orientările privind lucrătorii sezonieri. Lucrătorii agricoli din Europa sunt adesea victime ale unor condiții de lucru dificile și precare. Această situație nu este nouă, înrăutățindu-se în perioada pandemiei de COVID-19, atunci când au fost angajați mii de cetățeni români, uneori în condiții precare.

În rezoluția sa, Parlamentul a denunțat mai multe cazuri în care întreprinderile nu au aplicat proceduri preventive, sfidând astfel direct măsurile adoptate de autoritățile naționale. Măsurile de protecție a sănătății lucrătorilor sunt în multe cazuri insuficiente, lipsesc sau sunt pur și simplu ignorate. În anumite regiuni, mii de lucrători sezonieri locuiesc segregați în condiții de cazare deplorabile, cum ar fi adăposturi rudimentare, adesea fără curent electric, apă curentă sau condiții de igienă. Lucrătorii sezonieri nu au de ales, pentru că au puține perspective economice. Este inacceptabil faptul că se profită de cetățenii vulnerabili din punct de vedere economic.

1. Este Comisia la curent cu aceste abuzuri de care suferă mii de lucrători sezonieri?
2. Ce măsuri concrete întreprinde Comisia pentru a asigura aplicarea deplină de către statele membre a orientărilor privind libera circulație a lucrătorilor de importanță critică în perioada crizei de COVID-19 și respectarea drepturilor fundamentale ale acestora, consacrate în Carta drepturilor fundamentale ?
3. Ce măsuri a întreprins Comisia pentru a promova ratificarea Convenției OIM nr. 184 (Siguranța și sănătatea în agricultură) de către statele membre care nu au făcut-o sau care trec cu vederea aspectele neconvenabile ale acestei convenții?

_____________

RO P-003647/2020 Răspuns oferit de dl Schmit în numele Comisiei Europene (20.8.2020)

Comisia este conștientă de faptul că, dată fiind natura activității lor, lucrătorii sezonieri pot fi mai vulnerabili în fața unor condiții de muncă și de viață precare. Din acest motiv, Comisia a adoptat o comunicare care oferă orientare autorităților naționale, inspectoratelor muncii și partenerilor sociali pentru a garanta drepturile, sănătatea și siguranța lucrătorilor sezonieri și pentru a se asigura că lucrătorii sezonieri își cunosc drepturile . Aceste orientări completează orientările menționate de distinsul membru.

În plus, Comisia continuă să colaboreze îndeaproape cu statele membre la ridicarea restricțiilor rămase în ceea ce privește libera circulație a persoanelor, precum și pentru a verifica dacă aceste restricții sunt necesare, proporționate și bazate pe criterii obiective și nediscriminatorii.

În ceea ce privește ratificarea Convenției 184 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Comisia ar dori să reamintească faptul că promovează în mod activ ratificarea convențiilor OIM de către statele membre ale UE. Statele membre care nu au ratificat Convenția 184 a OIM sunt încă obligate să respecte dispozițiile celor opt convenții fundamentale ale OIM care acoperă principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă. Toate statele membre au ratificat, de asemenea, Convenția 81 a OIM (Convenția privind inspecția muncii) iar 16 state membre au ratificat Convenția 155 a OIM (Convenția privind sănătatea și securitatea în muncă).

Comisia colaborează cu statele membre pentru a sprijini includerea dreptului la condiții de muncă sigure și sănătoase ca parte a principiilor și drepturilor fundamentale la locul de muncă ale OIM.

Distribuie:
Cele mai citite:
Summitul de la Bruxelles s-a terminat, România a pierdut.