Conținutul se încarcă...

Comisarul pentru Agricultură răspunde la interpelarea eurodeputaților Carmen Avram, Dan Motreanu și Daniel Buda

Comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, răspunde la interpelarea eurodeputaților Carmen Avram, Dan Motreanu și Daniel Buda, referitoare la impactul propunerii Comisiei de reînnoire a măsurilor comerciale autonome (ATM) pentru exporturile ucrainene către Uniunea Europeană asupra industriei zahărului din România.

Textul răspunusului este disponibil mai jos sau pentru descărcare aici.

Stimate domnule Motreanu, doamnă Avram și domnule Buda,

Vă mulțumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 26 aprilie, în care vă exprimați îngrijorarea cu privire la impactul potențial asupra industriei zahărului din Româniaal propunerii Comisiei de a reînnoi măsurile comerciale autonome pentru exporturile ucrainene către Uniunea Europeană pentru încă un an. După cum știți, această propunere a Comisiei reprezintă o continuare a sprijinului ferm al UE pentru economia Ucrainei și contribuie la atenuarea situației dificile cu care se confruntă producătorii și exportatorii ucraineni din cauza agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei.

Permiteți-mi să încep prin a îmi exprima aprecierea pentru solidaritatea și sprijinul față de poporul ucrainean, precum și angajamentul față de sprijinul Uniunii Europene pentru independența și integritatea teritorială a Ucrainei, pe care dumneavoastră și poporul român în general l-au demonstrat de la începutul războiului de agresiune al Rusiei. Sunt pe deplin conștient de creșterea semnificativă a importurilor de zahăr din Ucraina și de faptul că România, cu o cotă de aproximativ 31 %, este principala destinație a acestor importuri.

Pe de altă parte, se estimează că producția de zahăr din UE pentru anul de comercializare 2022/23 va fi cu aproximativ 1.97 milioane de tone (sau cu aproximativ
11,8 %) mai mică decât în anul de comercializare precedent, în principal din cauza secetei  grave din vara anului 2022. România este una dintre țările cele mai afectate de această scădere a producției de zahăr, prin urmare, creșterea importurilor de zahăr din Ucraina ar putea fi o consecință a deficitului de producție internă de zahăr. În plus, Comisia monitorizează îndeaproape evoluția prețurilor zahărului în toate statele membre și, în acest stadiu, nu există indicii că importurile de zahăr din Ucraina au avut un impact negativ asupra prețurilor medii de vânzare a zahărului în UE, care continuă să crească și au atins în martie 2 023 804 EUR/tonă, ceea ce reprezintă cu aproximativ 250 EUR peste prețurile mondiale ale zahărului alb pentru aceeași lună. De asemenea, în România, prețul mediu de vânzare a zahărului are o tendință ascendentă. Astfel, pentru moment, nu există nicio dovadă care să sugereze că creșterea zahărului importat exercită o presiune considerabilă asupra
prețurilor locale ale zahărului.

Înțeleg consecințele grave pe care închiderea fabricilor de zahăr din România le-ar putea avea asupra comunităților locale și a economiei naționale. Comisia recunoaște rolul semnificativ pe care îl joacă industria zahărului în România și apreciază importanța acestor preocupări atât pentru producătorii români de zahăr, cât și pentru comunitățile mai largi ale acestora și își menține angajamentul de a găsi o soluție viabilă pentru gestionarea importurilor de zahăr din Ucraina fără a perturba piața internă.

În acest context, aș dori să subliniez faptul că propunerea Comisiei de a reînnoi ATM-urile pentru Ucraina include o clauză de salvgardare accelerată și consolidată menită să protejeze piața Uniunii, dacă este necesar. Revizuirea clauzei de salvgardare urmărește să răspundă preocupărilor fermierilor și industriei din UE legate de importurile din Ucraina. Mai precis, în temeiul dispozițiilor revizuite, durata anchetei de salvgardare va fi redusă de la 6 luni la 3 luni. În plus, Comisia va monitoriza periodic importurile liberalizate și impactul acestora asupra pieței și producției Uniunii. Informațiile privind importurile vor fi publicate lunar pe site-ul Comisiei, iar rezultatele monitorizării periodice vor fi comunicate statelor membre o dată la două luni. În cazul în care Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri
justificate în mod corespunzător din partea unui stat membru, ajunge la concluzia că produsele importate din Ucraina au afectat negativ piața Uniunii de produse similare sau direct concurente, aceasta va avea dreptul de a reintroduce taxele vamale aplicabile în temeiul acordului de asociere.

Apreciez angajamentul dumneavoastră în această chestiune importantă și apreciez dialogul deschis și cooperarea care există între Parlamentul European și Comisie în acest domeniu și în alte chestiuni conexe.

Cu deosebită considerație,
Janusz WOJCIECHOWSKI

Distribuie:
Cele mai citite:
Summitul de la Bruxelles s-a terminat, România a pierdut.