Loading...
AGRIComunicate de presăPECH

Acord cu privire la noul regulament pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

După luni de negocieri, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord cu privire la noul regulament pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.

Noul regulament pentru pescuit se concentrează pe patru priorități:

  1. Promovarea pescuitului durabil și restaurarea și conservarea resurselor biologice acvatice;
  2. Încurajarea activităților de acvacultură durabile și prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniune;
  3. Tranziția spre o economie albastră durabilă în zonele de coastă, insulare și interioare și încurajarea dezvoltării comunităților de pescuit și acvacultură;
  4. Consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și mărilor în mod durabil.

Premierele noului regulament sunt:

– posibilitatea ca un tânăr cu vârsta de până în 35 de ani să își achiziționeze o navă de pescuit;

– finanțare pentru înlocuirea motorului la nave de pescuit de sub 24 de metri, cu menținerea puterii motorului în kW. Pentru navele de peste 24 de metri, se finanțează înlocuirea motoarelor, cu obligația reducerii emisiilor de gaze de carbon cu până la 20%;

– rata de finanțare a investițiilor de peste 75%.

O atenție specială primește și micul pescuit costier, care reprezintă aproape 75% din totalul navelor de pescuit din UE, 87% din totalul navelor de pescuit din România și aproape jumătate din totalul locurilor de muncă din sectorul pescuitului. Acest domeniu va avea un tratament preferențial, prin posibilitatea finanțării investițiilor cu 100%, din Fondul de pescuit.

Acvacultura are și ea un rol important în asigurarea securității alimentare a europenilor, de aceea prin resursele financiare ale Fondului de pescuit se va sprijini promovarea și dezvoltarea durabilă a acvaculturii, inclusiv de apă dulce, pentru creșterea animalelor și a plantelor acvatice, în scopul producerii de alimente și alte materii prime. Rata de finanțare a investițiilor în acvacultură va fi de minim 60%.

Regulamentul European pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime reprezintă o oportunitate pentru sectorul din România. Trebuie doar ca Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să definitiveze cât mai urgent Programul Național de Pescuit și Acvacultură, pentru a da o nouă șansă sectorului.