Loading...
Activitatea

Raport anual referitor la politica în domeniul concurenței

Sunt fericită să vă anunț că dosarul pe competiție, la care am fost raportor din umbră, a fost votat cu o largă majoritate în Plenul PE. Cel puțin trei dintre ideile mele cred că vă vor aduce puțină satisfacție:
1. Cer băncilor să fie mai transparente când decid dobânzile pentru credite
2. Denunț practicile abuzive ale unor supermarket-uri si hipermarket-uri, când vine vorba despre plasarea produselor (inclusiv româneşti) pe raft
3. Atrag atenția producătorilor (români) că trebuie să se asocieze, pentru a face față problemelor de pe piață şi negocierilor de prețuri.

În link, găsiți raportul final, care cuprinde şi amendamentele mele: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0022_RO.html?fbclid=IwAR1lUMtmXOnahF-efGe9awqgLUAUgLHWHMWkgTK1999VOTLNFDvrN_A6l0A#_ftn14

58. invită Comisia să examineze cu atenție unele cazuri din sectorul bancar din anumite state membre, care ar putea să fie pertinente pentru politica din domeniul concurenței, unde consumatorii se confruntă cu rate ridicate ale dobânzii[13] și cu lipsa transparenței în ceea ce privește împrumuturile, situație ce ar putea să se datoreze concentrației titlurilor de proprietate în sectorul bancar, ceea ce ar putea duce la practici înșelătoare de vânzare a creditelor ipotecare;

59. invită Comisia să reevalueze anual dacă sunt îndeplinite în continuare cerințele de aplicare a articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE în sectorul financiar;

60. invită, de asemenea, Comisia să ia exemplul Autorității pentru Concurență și Piețe din Regatul Unit și să desfășoare anchete aprofundate pentru a propune noi măsuri de remediere a cvasi-monopolului celor patru mari societăți de contabilitate care efectuează auditul celor mai mari societăți cotate la bursă; evidențiază, în acest sens, recomandările Autorității pentru Concurență și Piețe din Regatul Unit de a separa auditul de serviciile de consultanță, precum și de a institui un „audit comun” obligatoriu, pentru a le permite societăților care nu fac parte din cele patru mari societăți de contabilitate să își dezvolte capacitatea necesară pentru evaluarea celor mai mari societăți;

61. invită Comisia să garanteze o concurență loială și o mai mare transparență a practicilor comerciale ale entităților comerciale fizice, inclusiv ale supermarketurilor și hipermarketurilor, pentru a garanta că producătorii din UE beneficiază de condiții și de prețuri corecte pentru producția lor; invită Comisia să își continue analiza aprofundată privind amploarea și efectul alianțelor de cumpărare, în ceea ce privește atât strategiile de stabilire a prețurilor, cât și alte strategii, asupra funcționării economice a lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, ținând seama, în special, de efectele asupra micilor furnizori și agricultori; regretă faptul că vânzarea în pierdere nu a fost inclusă în lista practicilor interzise în UE; subliniază că strategia „de la fermă la consumator” și legislația UE în materie de concurență trebuie să recunoască contribuția importantă a producătorilor primari la furnizarea de alimente de înaltă calitate și la asigurarea unor bunuri publice pentru societate;

62. solicită ca normele în materie de concurență să fie aplicate în mod mai clar, mai flexibil și mai previzibil producătorilor și organizațiilor de producători, pentru a îmbunătăți securitatea juridică; invită, așadar, Comisia să evalueze punerea în aplicare și să precizeze dispozițiile Regulamentului privind instituirea unei organizări comune a piețelor[14], în special în ceea ce privește excepțiile de la normele de concurență incluse în anumite acorduri și acordate pentru anumite practici ale agricultorilor organizați în asociații; încurajează înființarea de noi organizații ale producătorilor pentru a le permite agricultorilor să-și consolideze poziția, astfel încât să poată negocia efectiv prețurile și să poată face față dezechilibrelor de putere din lanțul de aprovizionare cu produse alimentare;