Loading...
ActivitateaComunicate de presă

The 1989 Romanian Revolution was a turning point in European history, say S&Ds

EN

30 years after the Revolution in Romania, the event that put an end to the communist dictatorship, the European Parliament recognises its significance in the common European history.

During a debate in Strasbourg, MEPs shared their views on the topic, ahead of the vote on a resolution on this topic on Thursday.

Cristian Terheş, Romanian S&D MEP, said:

”The December 1989 Revolution put an end to the criminal regime in Romania. The return to democracy in my country was shaped by human sacrifice. These sacrifices are added to the thousands of people who, since the instauration of the communist regime in Romania, have fought to restore democracy, dignity and human rights. People went to jail for opposing the communist ideology and for refusing to serve the interests of the communist party. The 1989 Revolution was the peak of the struggle against corruption in Romania, a struggle that was 40 years long.

I am glad that all Romanian representatives in this parliament will vote in favour of this resolution. This is proof of what unites us and of what has united us as a people: the fight to respect the liberty and dignity of our country and of its future generations.”

Carmen Avram, Romanian S&D MEP, said:

”30 years on, justice is trying to be made, but it is a much delayed justice. I cannot and will not understand why a serious investigation was never held and why 20 million Romanians still have, to this day, 20 million versions of the Revolution of 1989.

It is also a tragedy that 30 years on, we have yet to reach the ideal for which Romanians have fought and sacrificed themselves. Moreover, the commemorations and official statements of regret seem false. What is worse, I seem to discover a lack of respect in our societies towards the generations that have lived under terrible conditions before 1989 and whose children have died or have remained traumatised after the events which took place 30 years ago; people who have built the country we live in now.

In the historical scale, 30 years is not such a long time. For a person it represents a lifetime. A lifetime which, if not educated in the spirit of gratitude and respect towards the past, is doomed to be forgotten.

This is why I believe that it is compulsory that the communist period and the 1989 Revolution should be introduced in a special manual and studied thoroughly in all Romanian schools.”

RO

Revoluția din 1989 a fost un punct de cotitură în istoria Europei, spun membrii S&D

La 30 de ani de la Revoluția din România, evenimentul care a pus capăt dictaturii comuniste, Parlamentul European recunoaște importanța acesteia în istoria comună europeană.

În cadrul unei dezbateri la Strasbourg, membrii Parlamentului European și-au exprimat opiniile despre acest subiect, înaintea votului pe rezoluție, programat pentru joi.

Cristian Terheș, membru al delegației române din cadrul grupului S&D:

„Revoluția din decembrie 1989 a pus capăt unui regim comunist totalitar și criminal în România. Revenirea la democrație în România s-a făcut prin jertfă umană.

Miile de jertfe de la Revoluția din 1989 se adaugă sutelor de mii de români care, de la instaurarea comunismului, au luptat în România pentru restaurarea democrației, a demnității și a drepturilor omului.

Sunt oameni care au fost închiși pentru că s-au opus ideologiei comuniste și pentru că au refuzat să servească intereselor partidului comunist. Revoluția din 1989 a fost apogeul luptei împotriva corupției din România, dusă timp de peste 40 de ani.

Mă bucur că toți reprezentanții României în acest parlament vor vota în favoarea acestei rezoluții. Aceasta e dovada a ceea ce ne-a unit și ne unește ca români: lupta pentru respectarea libertății și demnității noastre și a urmașilor noștri.”

Carmen Avram, membru al delegației române din cadrul grupului S&D:

„30 de ani mai târziu ar însemna o justiție pe cât de necesară, pe atât de târzie. Nu înțeleg sau poate nu vreau să înțeleg, de ce niciodată până acum nu s-a făcut o ancheta serioasă și de ce, 20 de milioane de români au și azi, 20 de milioane de variante despre Revoluția din 1989.

Mi se pare, de asemenea, tragic că 30 de ani mai târziu nici n-am ajuns la idealul pentru care au luptat și s-au sacrificat românii, dar nici nu par asumate și serioase comemorările și regretele oficiale. Mai grav, descopăr tot mai des în societate o lipsă de respect față de generațiile care au trăit în condiții crunte înainte de ’89, ai căror copii s-au stins sau au rămas traumatizați după evenimentele de acum 30 de ani și care, atât cât s-a putut atunci, au construit țara în care trăim acum.

La scara istoriei, 30 de ani înseamnă infim, dar pentru un om înseamnă o viață în care, dacă nu e educat în spiritul recunoștinței și al respectului față de trecut, uită.

De aceea, cred că e obligatoriu ca perioada comunistă și Revoluția să fie introduse într-un manual separat și studiate temeinic în școlile din România.”

Foto: BanatulAzi.ro