Se încarcă...
ActivitateaInterpelări parlamentare

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei referitoare la contrabanda cu tutun

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002301/2019 adresată Comisiei

Articolul 138 din Regulamentul de procedură

Carmen Avram (S&D)

Subiect: Comerțul ilegal din România cu produse din tutun a adus în 2018 pierderi bugetului României în mărime de 650 de milioane EUR: o problemă ce prezintă un risc pentru securitatea europeană și pentru sănătatea și siguranța consumatorilor

Potrivit unor studii recente[1], bugetul României a pierdut anul trecut 650 de milioane EUR din cauza contrabandei cu țigări, aceasta constituind, așadar, una dintre cele mai active forme ale crimei organizate din această țară. Gravitatea acestui fenomen a atins un nivel acut în 2018, atunci când s-a confirmat că, în România, contrabanda cu țigări a atins cea mai mare amploare din țările est-europene. Comerțul ilicit cu produse din tutun constituie o problemă gravă de la aderarea României la UE în 2007. Din cei 3000 km de frontieră ai României, 2000 km reprezintă frontiera României cu țări din afara UE, unde prețul produselor din tutun poate fi de până la șase ori mai mic. Una dintre cele mai problematice porțiuni de frontieră este cea din nordul României[2], și anume cu Ucraina. În trei județe frontaliere, și anume în Maramureș, Satu Mare și Suceava, care sunt grav afectate de sărăcie, șomaj și abandon școlar timpuriu, traficanții folosesc copii pentru a face comerț cu produse ilegale din tutun, iar poliția de frontieră se confruntă cu sute de traficanți în fiecare zi[3].

Contrabanda cu țigări reprezintă o afacere foarte lucrativă pentru toți cei implicați[4], iar pentru mulți reprezintă metoda cea mai rapidă de a ieși din sărăcie și de a câștiga bani. În pofida eforturilor depuse recent de autorități pentru a pune capăt comerțului ilicit cu țigări, România este în continuare un paradis pentru traficanții de țigări[5] din întreaga UE[6].

1. Întrucât combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun impune o cooperare cu țări din afara UE, ce măsuri a întreprins Comisia în raport cu Ucraina pentru a îmbunătăți situația?

2. Ce îmbunătățiri pot fi aduse Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru a ameliora situația?
_________

RO

E-002301/2019 Răspuns oferit de dl Oettinger în numele Comisiei Europene (22.10.2019)

1. Comisia abordează cu mare atenție lupta împotriva contrabandei cu tutun. În ceea ce privește Ucraina, cooperarea generală în acest domeniu este reglementată de Acordul de asociere UE-Ucraina. Acesta conține dispoziții antifraudă și un protocol privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal. În acest sens, Comisia sprijină apropierea nivelului accizelor aplicat de Ucraina de cel din UE, precum și incriminarea de către această țară a contrabandei cu tutun.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a încheiat un acord de cooperare administrativă cu autoritățile ucrainene pentru a facilita derularea unor activități comune legate de combaterea comerțului ilicit cu tutun. Recent, autoritățile vamale ucrainene și-au intensificat cooperarea cu OLAF pentru a închide canalele ilegale de transport aerian de produse din tutun. De asemenea, OLAF a numit un ofițer de legătură la Kiev pentru a facilita cooperarea în lupta împotriva contrabandei cu țigări.

Aceste inițiative respectă Planul de acțiune al Comisiei de combatere a comerțului ilicit cu tutun, adoptat în decembrie 2018[7], care include politici specifice și măsuri de asigurare a respectării legislației. De asemenea, Comisia încurajează aderarea Ucrainei la Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului[8], acesta fiind primul tratat internațional privind combaterea contrabandei cu tutun.

2. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) contribuie la depistarea și prevenirea criminalității transfrontaliere, inclusiv a comerțului ilicit cu tutun, în toate activitățile sale operaționale. Comisia este de acord cu distinsul deputat în legătură cu faptul că Frontex ar trebui să sprijine în continuare Oficiul European de Poliție (Europol) și OLAF în lupta împotriva comerțului ilicit cu tutun. Ca urmare a acestei cooperări, în ultimii ani au fost detectate și confiscate milioane de țigări de contrabandă. Odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, care are loc în cursul acestui an, poate fi consolidată această cooperare cu Europol și OLAF.

Foto: Mathew MacQuarrie (Unsplash)